Korrekturläsning och språkgranskning

Korrekturläsning nu! - korrekturläsning och språkgranskning

Korrekturläsning nu! utför korrekturläsning och språkgranskning av svenska texter åt privatpersoner, företag och organisationer.


Läsning av korrektur gör ditt budskap klart och tydligt

Vi korrekturläser och språkgranskar dina texter. Vi rättar fel samt föreslår förändringar och förbättringar. Vi går igenom stavning, interpunktion, grammatik, ordval, stil och tydlighet.


Undvik otydliga och felstavade texter med korrekturläsning och språkgranskning

Stavfel och andra språkfel kan göra att läsaren tappar förtroendet för innehållet i din text. Fel ordval leder till att läsaren måste använda mycket av sin energi på att förstå texten och därmed inte hinner fundera över själva innehållet. En stilnivå som inte är anpassad till läsarna kan göra att de förlorar medkänslan med författaren och därmed inte tar till sig budskapet. Med professionell korrekturläsning och språkgranskning undviker du risken att bli missförstådd.

Korrekturläsning nu! utför textgranskning på tre nivåer:


Korrekturläsning korrigerar stavfel, interpunktion, särskrivning och grammatik

För att din text skall bli så ren som möjligt rättar vi stavfel och korrigerar så att du använt utropstecken, frågetecken, punkt, semikolon, kolon och tankstreck på rätt sätt. Särskrivningar tas bort och felkonstruerade meningar rätas ut. Syftningsfel och böjningsfel rättas till. Vi gör också en fullständig kontroll av att termer och förkortningar används konsekvent.


Korrekturläsning av rapporter, manualer, anvisningar, produktblad och annonser

För företagare och organisationer ser vi till att språket är korrekt i broschyrer, manualer, bruksanvisningar, årsredovisningar, pressmeddelanden, annonser, reklamtexter, fackböcker, uppsatser och rapporter.


Korrekturläsning av butiksskyltar, restaurangmenyer och internationella maträtter

Korrekturläsning kan även utföras för butiker, restauranger och kaféer. Allt från skyltar och butiksskyltar till menyer och matsedlar. Vi kan stava namn på maträtter, ingredienser och drycker rätt på svenska, engelska, franska, spanska, italienska, tyska och grekiska.


Korrekturläsning med språkgranskning förtydligar innehållet

Om du vill höja nivån på din text ett steg till kan den anpassas i stil och ordval till den tilltänkta läsargruppen. Vår språkgranskning hjälper till att förenkla texten, tar bort kanslisvenska och annat tillkrånglat språk och gör i stället texten tydlig och effektiv.

Språkgranskning ger bäst resultat på texter som riktar sig till en speciell målgrupp: reklamtexter, artikeltexter och rapporter. Det kan också förhöja upplevelsen av längre texter och böcker.


Korrekturläsning med avancerad innehållsgranskning utvecklar texten

Om du vill ta din text ett steg längre, erbjuder vi även innehållsgranskning. Då ser vi över dispositionen av din text. Texten delas in i logiska och läsvänliga sjok med rubriker som lockar till läsning. Vi kan även utföra kontroll av fakta, tabeller och referenser i akademiska uppsatser, samt ge förslag på hur du kan förbättra och utveckla innehållet.


Läs vidare:


Har du frågor om korrekturläsning eller behöver information? Kontakta en språkkonsult i dag!